Mäklaravode

Köpa
Bostäder med ett försäljningspris upp till 1 000 000 € 6 % av försäljningspriset debiteras säljaren eller köparen
5 % moms inkl. av försäljningspriset debiteras säljaren eller köparen.

Hyra
Arvode vid säsongsuthyrning: 20% av hyresbeloppet betalas av ägaren.
Hyresavgifter för sekundärbostad: 20 % av hyresbeloppet som betalas av ägaren.

Mäklararvode vid hyra av huvudresidens:

  • 1 månadshyra, betalas av ägaren alt. delad mellan ägaren och hyrestagaren.
  • Avgift till hyrestagaren – 10 € per m². Inventeringsrapport – 3 € m²
Kontakt
Notre équipe est à votre disposition
Kontakt

Få tillgång till fastigheter "off-market"